Kulturminner

Tinn er blant områdene i Austbygde med kulturminner, som f.eks. fangstgroper. Kulturminner er gjennom kulturminneloven definert som alle spor etter mennesker og deres virksomhet i et fysisk miljø, og dette innebærer da også lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Eksempler...

Kunsthåndverk i Austbygde

Dersom du besøker Tinn Austbygd – også kjent som Austbygde – er det bare å forberede alle sanseinntrykk. Her kan du ikke bare oppleve vakker natur, men også menneskeskapt kunst og utstillinger. Kunsthåndverk har en rik tradisjon i området, og gjenspeiler på mange måter den...